teisipäev, 25. oktoober 2016

Digitaristu hetkeseis

Küsimus-teema
Vastus

1. Asutuse nimi ja küsimustik täitja(d)

Tarvastu Gümnaasium
Tanel Rauba, Anne Põldsaar, Ene Savi

2. Kui palju on asutuses õpilasi ja personali?

253 õpilast, 41 õpetajat/ringijuhti, 14 mittepedagoogilist töötajat

3. Milline on digivaldkonna meeskond?

Tanel Rauba: IT kasutajatugi, serverite haldus, IT juhtimine, andmekaitse juhtimine
Anne Põldsaar: veebitoimetaja, õpetajate tugi, õppejuht
Enna Ojaots: arvutiõpetus, õpetajate tugi, robootika
Haja Ojarand: arvutiõpetus
Romet Koser: robootika
Ene Savi: direktor
Maire Naaris: majandusjuht (elekter, ruumid, materjalid)

4. Millised on digivaldkonna koostööpartnerid?

Telia – side. HITSA Eenet – meili ja veebimajutuse teenus.

5. Kui palju ja millised on asutusel lauaarvuteid, sülearvuteid, tahvelarvuteid?

Kokku: 54 lauaarvutit, 22 sülearvutit, 35 tahvelarvutit. 2 arvutiklassi, 24 õpilase arvutit + 10 õpilase arvutit, kummaski lisaks õpetaja arvuti. 11 1-3 aasta vanust arvutit, ülejäänud võib lugeda 7-... vanuseks. Üldine arvutipargi võimekus: veidi üle miinimumi, kasutajakogemus kehv – kõvakettad põhiline piirav faktor (SSD muudaks arvuti kordades kiiremaks), lauaarvutite korpused on lagunenud ja raskesti ligipääsetavad (heli ühendamiseks jms). Õpetajate sülearvutid ka väga aeglaste protsessoritega kuigi uuemad kui õpilaste klassiarvutid.

6. Millised õpiriistvara lahendusi kasutatakse?

Igas klassis projektor, Ipad 2 35, Apple TV 3; Lego Mindstorms 4,NXZT 4, 2 WeDo’d; 2 Edisoni, 2 Ozobot starter’it, 2 Makey Makey Classic’ut, 3 Arduino starter kit’i, 4 Bee Boti;
Vernier’i seadmeid 2, tikkimismasin, dokumendikaameraid 2, 3D printer, droon
Kasutusaktiivsus keskmine

7. Milliseid õpitarkvara lahendusi kasutatakse?

Geogebra, Quizlet, Nutisport, LearningApps, Google docs, Õpiveeb, Kahoot, erinevad rakendused iPadides

8. Millised on põhilised kasutatavad kontorirakendused ja -lahendused?

MS Office, Libreoffice, eKool, dokumendihaldus failipõhine, siseinfo meilipõhine (listid), Google docs. Arhiveerimine vastavalt sellele mil masinatele ligi pääsen (Windows), failiserveris automaatne arhiveerimine/koopiad, kuid ei kasutata olulisemate dokumentide jaoks – puudub sellealane kord.

9. Kui palju on servereid ja milliseid serverlahendusi kasutatakse?

Debian Jessie: failiserver; lüüs. Mõlemad ka dubleerimisvõimelised aja-, print-, DHCP-, nime-, ssh serverid. Failiserveris ka kloonimisserver drbl, tftp, võrguboot testideks.
2 koolikellaserverit – gümnaasiumi ja TMKK hoones (neil USB pulk kõvakettaks)

10. Milline on traadita andmeside olukord?

Wifi, õpilased saavad vajadusel kasutada, võrgud pole lahus, katvus võiks kohati parem olla. Võrgu ehitus (kaabeldus, seadmed) ei võimalda ISKE’t (infosüsteemide kolmeastmeline etalonturbe süsteem) järgida.

11. Milline on välise andmeside olukord?

Telia 20/20 Mbit/s, töökindel, hetkel piisav kiirus.

12. Milline on andmete varukoopiate loomise korraldus?

Ligikaudu kord aastas dokumentide arhiveerimine. Sekretäri dokumendid Google Drive’i koopiaga. Failiserverist jagatud võrgukaustadest liitkoopiad serveri teisele kettale tööpäevadel 2:00, korra kuus sellelt kolmandale, seejärel kohe eemaldatavale kettale (siiski samas hoones). Automaatsed skriptid (rsync , tar, ssh). Veebiserveri andmete arhiveerimine korra kvartalis (ftp, mysql, Wordpress eksport).

13. Kas ja millised digivaldkonna kordasid ja dokumente on olemas?

Arvutiklassi kasutamise kord, tahvelarvutite kasutamise kord, drooni ja 3D printeri kasutamise kord

14. Kui suur on digivaldkonna eelarve?

18000€ + spetsialistide palgakulu

15. Millist ja kui palju on õnnestunud leida rahastamist väljaspool haldaja finantseerimist?

HITSA, EL Sotsiaalfond,

16. Millises ulatuses on digivaldkonna areng kirjeldatud?

Õppekavas/ainekavades digipädevus

17. Millised on suuremad takistused digilahenduste ulatuslikumal kasutuselevõtul?

Aeg, raha, tahtmine/mõtteviis

18. Millised on ideed takistuste ületamiseks?

Lisavahendite leidmine koolitusteks, riistvara uuendamiseks, nutiklassi jätkuv täiustamine, õpilaste kaasamine koolitustele, VOSK, haridustehnoloog

reede, 20. mai 2016

Koolituse lõpuseminar

Täna oli Mektory majas koolituse lõpuseminar, kus kõik osalenud meeskonnad said oma tegemisi tutvustada. Oli huvitavaid ideid ja ettevõtmisi.


neljapäev, 19. mai 2016

Kokkuvõte viimase paari kuu tegemistest

17. mail tulime tagasiside andmiseks jälle kokku ja vaatasime, kas ja mis on muutunud.
Kokkuvõttes leidsime, et
  • Projekt läks korda
  • Enamus 7. klassi õpetajatest kasutas ainetundides kasutada rohkem IKT vahendeid
  • Koostöövahendite kasutamine õppetöös ja omavahelises suhtlemises kasvas
  • Õpilased ja õpetajad õppisid erinevate teemade kohta äppe tegema (LearningApps)
  • Plaanime jätkata ka järgmiste klasside ja õpetajategaesmaspäev, 9. mai 2016

Vahepala

26. aprillil saime kokku ja arutasime, mis on väga hästi ja mis mitte nii väga hästi. Jagasime kogemusi ja rääkisime, mida üksteise tundidest õppisime.


neljapäev, 14. aprill 2016

Õpilaste küsitlus ja uus koolitus

5. aprillil oli järgmine õpetajalt õpetajale koolitus. Selleks ajaks olime kodutöödena loonud ise mõned huvitavad äpid, mida üksteisele tutvustasime, ja kasutanud eelmisel korral õpitud koostöövahendeid tundides. Lisaks värskendasime oma teadmisi Google Drive ja Google+ kohta.
Vahepeal oli läbi viidud ka 7. klassi õpilaste küsitlus